Προστασία δεδομένων για μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ

Καλύτεροι κανόνες για μικρές επιχειρήσεις Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων από τις 25 Μαΐου του 2018 συνεπάγεται ότι οι πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον…