Προστασία δεδομένων για μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ

Λύσεις Πληροφορικής

Προστασία δεδομένων για μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ

Καλύτεροι κανόνες για μικρές επιχειρήσεις

Η εφαρμογή Αποτέλεσμα εικόνας για encrypt data esetαυστηρότερων κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων από τις 25 Μαΐου του 2018 συνεπάγεται ότι οι πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδομένα τους καθώς και επιχειρηματικά οφέλη με ισότιμους όρους.

Μια δέσμη κανόνων για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους.

Περισσότερα στο http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_el.htm

No Comments

Add your comment